Kunnanvaltuuston kokouskutsu/ Gielddastivrra čoakkánbovdehus 22.3.2023

Kuulutusaika

13.3.2023 - 29.3.2023

Kuulutus

KOKOUSKUTSU

Enontekiön kunnanvaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 22.3.2023 klo 17.00 alkaen kunnanvaltuuston istuntosalissa Enontekiön kunnanvirastolla.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

11 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
12 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
13 § Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
14 § Valtuustoaloite Kunnanviraston avaaminen asiointia varten kuntalaisille
15 § Valtuustoaloite / Enontekiön kunnan velkojen maksu sähköyhtiön myynnistä saadulla tuotolla
16 § Valtuustoaloite/hallintosäännön 127 §:n muuttaminen
17 § Valtuustoaloite/desifiointipyyhkeiden hankkiminen kuntosaleille
18 § Valtuustoaloite/autokatsastus Enontekiölle
19 § Valtuustoaloite/asfaltti Kilpisjärven monitoimitalon piha-alueelle
20 § Valtuustoaloite/Enontekiö-lisän maksaminen vanhuspalvelutyöntekijöille
21 § Valtuustoaloite/latuavustusten käsittely
22 § Valtuustoaloite/esitys Yli-Kyrön esikoululaisten kuljettamisesta Raattamaan
23 § Valtuustoaloite/maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille
24 § Valtuustoaloite/defibrillaattorien hankinta kaikkiin kyliin
25 § Valtuustoaloite/joulukuusimetsän järjestäminen puretun ala-asteen tontille
26 § Valtuustoaloite/kunnanvaltuuston kokousten alkamisajan aikaistaminen
27 § Valtuustoaloite/lämmitystolppien asentaminen kunnanviraston parkkipaikan vieraspaikoille
28 § Valtuustoaloite/kyselytuntien järjestäminen
29 § Valtuustoaloite/lisäpykälä valtuuston esityslistalle
30 § Valtuustoaloite/Luppokodin ja kotipalvelun henkilökunnan saatavuus- ja pysyvyysongelma
31 § Valtuustoaloite/vapaa-ajan avustaja
32 § Valtuustoaloite/ kannettava mobiili-induktiosilmukka
33 § Valtuustoaloite/asianmukaiset tilat SPR:n Enontekiön osastolle
34 § KILPISJÄRVI korttelien 9 ja 10 asemakaavan muutos; kaavan hyväksyminen
35 § HOMMAKANGAS korttelien 9-52 asemakaavan muutos
36 § Enontekiön kunnan tonttien luovutus- ja varausehtojen tarkistus
37 § Ilmoitusasiat
38 § Valtuustoaloitteet

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 29.3.2023 klo 14 mennessä, minkä jälkeen se pidetään yleisesti nähtävänä
​​​​​Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Enontekiöllä 13.3.2023

                                                                       OUTI KURKELA MERK.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja                   Outi Kurkela

 

 ČOAKKÁNBOVDEHUS

 Eanodaga gielddastivrra čoakkán dollojuvvo gaskavahku 22.3.2023 dmu 17.00 rájes  gielddastivrra čoakkánsáles, Eanodaga gielddadálus.

Čoakkánáššit:

11 § Čoakkáma lágalašvuođa ja mearridanválddi gávnnaheapmi
12 § Beavdegirjjidárkkisteaddjiid válljen ja áššelistui vejolaččat boahtti nuppástusat
13 § Nuoraidstivrra, lápmásiidstivrra ja boarrásiidstivrra dearvvuođat                                  
14 § Váldostivraálgga Gielddadálu rahpan áššiiddikšuma várás gieldda olbmuide
15 § Váldostivraálgga / Eanodaga gieldda velggiid máksin elrávdnjefitnodaga vuovdimis ožžojuvvon vuoittuin
16 § Váldostivraálgga / hálddahusnjuolggadusa 127 §:a rievdadeapmi
17 § Váldostivraálgga/desinfiserensihkaldagaid skáhppon álšasáliide
18 § Váldostivraálgga/biilageahčaheapmi Eanodahkii
19 § Váldostivraálgga/asfálta Gilbbesjávrri máŋggadoaimmadálu šilljui
20 § Váldostivraálgga/Eanodat-lasi máksin boarrásiidbálvalanbargiide
21 § Váldostivraálgga/čuoiganláhttodoarjagiid gieđahallan
22 § Váldostivraálgga/evttohus Yli-Kyrö ovdaskuvllalaččaid sáhtosteamis Raattamai
23 § Váldostivraálgga/nuvttá eastadeami fállan vuollái 25-jahkásaččaide
24 § Váldostivraálgga/defibrilláhtoriid skáhppon buot giliide
25 § Váldostivraálgga/juovlaguossavuovddi lágideapmi burgojuvvon vuolledási viessosadjái
26 § Váldostivraálgga/váldostivrra čoahkkimiid álgináigge áradeapmi
27 § Váldostivraálgga/liggenstoalppuid ásaheapmi gielddadálu vuojánsaji guossebáikkiide
28 § Váldostivraálgga/jearadandiimmuid ordnen
29 § Váldostivraálgga/lassiparagráfa váldostivrra áššelistui
30 § Váldostivraálgga/Luppokoti ja ruoktobálvalusa bargoveaga oažžun- ja geasuhanproblema
31 § Váldostivraálgga/asttuáigge veahkkebargi
32 § Váldostivraálgga/ guoddin mobiilainduktiofárfu
33 § Váldostivraálgga/áššáigullevaš lanjat SPR:a Eanodaga ossodahkii
34 § GILBBESJÁVRRI koartiliid 9 ja 10 sajádatláva nuppástus; láva dohkkeheapmi
35 § HOMMAKANGAS koartiliid 9-52 sajádatláva nuppástus
36 § Eanodaga gieldda viessosajiid addin- ja várreneavttuid dárkkisteapmi
37 § Almmuhanáššit
38 § Gielddastivraálgagat

Čoakkáma beavdegirji dárkkistuvvo 29.3.2023 dmu 14 rádjai, man maŋŋá dat dollojuvvo almmolaččat oaidninláhkai
gieldda internetsiidduin www.enontekio.fi.

Eanodagas 13.3.2023                                                                                                                         

                                                                         OUTI KURKELA MERK.
Gielddastivrra ságajođiheaddji                         Outi Kurkela