Kunnanvaltuuston kokouskutsu/ Gielddastivrra čoakkánbovdehus

Kuulutusaika

4.6.2024 - 18.6.2024

Kuulutus

KOKOUSKUTSU

Enontekiön kunnanvaltuuston kokous pidetään tiistaina 11.6.2024 klo 17.00 alkaen kunnanvaltuuston istuntosalissa Enontekiön kunnanvirastolla.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

20 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
21 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
22 § Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
23 § HETTA Lämpölaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos
24 § HETTA asemakaavan muutos, kortteli 71
25 § Lisämääräraha varavoimakone Hetta
26 § Lisämääräraha avustuksen myöntämiseksi Kilpisjärven Ladut ry:lle
27 § Tilinpäätös 2023
28 § Arviointikertomus 2023
29 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2024-2025
30 § Ilmoitusasiat

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2024 klo 14 mennessä, minkä jälkeen se pidetään yleisesti nähtävänä Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi.

Enontekiöllä 4.6.2024

JARMO NÄKKÄLÄJÄRVI MERK.
Jarmo Näkkäläjärvi
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

ČOAKKÁNBOVDEHUS

Eanodaga gielddastivrra čoakkán dollojuvvo disdaga 11.6.2024 dmu 17.00 rájes gielddastivrra čoakkánsáles, Eanodaga gielddadálus.

Čoakkánáššit:

20 § Čoakkáma lágalašvuođa ja mearridanválddi gávnnaheapmi
21 § Beavdegirjjidárkkisteaddjiid válljen ja áššelistui vejolaččat boahtti nuppástusat
22 § Nuoraidstivrra, lápmásiidstivrra ja boarrásiidstivrra dearvvuođat
23 § HEAHTTÁ Liggenlágádusa sajádatlávva ja sajádatláva nuppástus; láva dohkkeheapmi
24 § HEAHTTÁ sajádatláva nuppástus, goartil 71; láva dohkkeheapmi
25 § Lassimearreruhta várrefápmomášen Heahttá
26 § Lassimearreruhta doarjaga mieđiheami várás Gilbbesjávrri Láhttut rs:i
27 § Ruhtadoalloloahpaheapmi 2023
28 § Árvvoštallančilgehus 2023
29 § Gieldda váldostivrra ságajođiheaddji ja várreságajođiheaddjiid válljen 2024-2025
30 § Almmuhanáššit

Čoakkáma beavdegirji dárkkistuvvo 18.6.2024 dmu 14 rádjai, man maŋŋá dat dollojuvvo almmolaččat oaidninláhkai gieldda internetsiidduin www.enontekio.fi.

Eanodagas 4.6.2024

JARMO NÄKKÄLÄJÄRVI MERK.
Jarmo Näkkäläjärvi
Gielddastivrra ságajođiheaddji