Kilpisjärvi, Saanajoen asemakaava; kaavaluonnos nähtäville / Gilbbesjávri, Sánájoga sajádatlávva; lávvahámus oaidnin láhkai

Kuulutusaika

9.5.2023 - 9.6.2023

Kuulutus

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärven Saanajoen asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 9.5. – 9.6.2023 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 9.6.2023 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi . Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus ásaha Gilbbesjávrri Sánajoga sajádatláva lávvahápmosa oaidnin láhkai EHL 62 § ja EHL 30 § mielde 9.5. – 9.6.2023 gaskasaš áigái. Lávvahámus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddadálus ja gieldda neahttasiidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 9.6.2023 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.