Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelin 16 rakennuspaikka 12; voimaan / Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástus, goartila 16 huksensadji 12; fápmui

Kuulutusaika

7.2.2024 - 7.3.2024

Kuulutus

Enontekiön kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2023 § 108 Kilpisjärven kortteli 16 rakennuspaikan 12 asemakaavan muutoksen.

Hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu. Kaavamuutos tulee maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaisesti voimaan tällä kuulutuksella.

 

Eanodaga gielddaráđđehus lea dohkkehan 13.12.2023 § 108 Gilbbesjávrris goartila 16 huksensaji 12 guoski sajádatláva nuppástusa.

Mearrádusain ii leat váidaluvvon. Lávvanuppástusat bohtet eanageavahan- ja huksenlága 200 §:a ja eanageavahan- ja huksenásahusa 93 §:a mieldásaččat fápmui dáinna gulahusain.