Hyppää sisältöön
  Vireilletulo   Valmisteluvaihe (Käynnissä)

YLI-KYRÖ Tervatievan ranta-asemakaavan muutos

TUNNUS
ENODno-2022-232
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen

Sijainti

Kaavamuutosalue sijoittuu Enontekiön kunnan eteläosaan Yli-Kyrön kyläalueelle lähelle Kittilän kunnan rajaa ja on kooltaan noin 1,8 hehtaaria. Raattaman kylään on matkaa noin neljä kilometriä.

Kaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on laajentaa korttelia 121 (RA) nykyisen kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Maanomistajan tavoitteena on muuttaa korttelialuetta siten, että alueelle voidaan rakentaa omakotitalo ja autohalli sekä neljä loma-asuntoa.


ASIAN KÄSITTELY

  Valmisteluvaihe - Käynnissä

Kaava-aineistot

Asiakirjat

MRA30 kaavakartta Tervatieva (pdf, 118 kt)

MRA30 kaavaselostus Tervatieva (pdf, 2239 kt)

Valmisteluvaiheen kuulutus

Yli-Kyrön Tervatievan ranta-asemakaavan muutos; kaavaluonnos nähtäville / Yli-Kyrö gáddesajádatláva nuppástus, Tervatieva; lávvahámus oaidnin láhkai

Kuulutusaika: 12.10.2022 - 11.11.2022

Kunnanhallitus asettaa Yli-Kyrön Tervatievaa koskevan ranta-asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 12.10. – 11.11.2022 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/YLIKYROuml_Tervatievan_rantaasemakaavan_(6653)

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 11.11.2022 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi. Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

Gielddaráđđehus ásaha Yli-Kyrö Tervatieva guoski gáddesajádatláva lávvahápmosa EHL 62 §:a ja EHÁ 30 §:a mielde oaidnin láhkai 12.10. – 11.11.2022 gaskasaš áigái. Lávvahámus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddadálus ja gieldda internetsiidduin https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/YLIKYROuml_Tervatievan_rantaasemakaavan_(6653)

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 11.11.2022 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.


  Vireilletulo - 6.7.2022 - Valmis