Hyppää sisältöön
  Valmisteluvaihe   Ehdotusvaihe (Käynnissä)

Kilpisjärven yleiskaava

TUNNUS
ENODno-2020-218
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen

Sijainti

Yleiskaavoitettava alue käsittää Kilpisjärven kyläalueen ja sen lähialueet Peerasta Jehkakselle, alueen pinta-ala on noin 125 km².

Kaavan tavoitteet

Kilpisjärven yleiskaavan tavoitteena on osoittaa alueen maankäyttö pitkälle tulevaisuuteen. Rakentaminen keskitetään nykyisen kyläalueen läheisyyteen. Luonto ja maisema-arvot ovat Kilpisjärven tärkeimmät vetovoimatekijät, joten niihin on kaavoituksessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Tavoitteena on myös turvata saamelaiskulttuurin ja poronhoidon toimintaedellytykset jättämällä laajat alueet rakentamistoimien ulkopuolelle.