Hyppää sisältöön
  Vireilletulo   Valmisteluvaihe   Ehdotusvaihe (Käynnissä)

KILPISJÄRVI korttelien 9 ja 10 asemakaavan muutos

TUNNUS
ENODno-2021-382
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kilpisjärven kyläalueella, rajoittuen lännessä Urpiaisenkujaan, etelässä Urpiaisentiehen ja koillisessa kaavoittamattomaan alueeseen.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kortteli 9 teollisuusalueesta matkailupalvelujen korttelialueeksi sekä tarkastella korttelien 9 ja 10 rakennusoikeutta.


ASIAN KÄSITTELY

  Ehdotusvaihe - Käynnissä

Ehdotusvaiheen kuulutus

Kilpisjärven asemakaavan muutos, korttelit 9 ja 10; kaavaehdotus nähtäville / Gilbbesjávrri sajádatláva nuppástus, koartilat 9 ja 10; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kuulutusaika: 12.10.2022 - 11.11.2022

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärven korttelien 9 ja 10 muutosehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtäville 12.10. - 11.11.2022 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/KILPISJAumlRVI_korttelien_9_ja_10_asemak(6682)

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 11.11.2022 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

Gielddaráđđehus ásaha Gilbbesjávrri goartiliid 9 ja 10 nuppástusevttohusa EHL 65 § ja EHÁ 27 § mielde oaidnin láhkai 12.10. - 11.11.2022 gaskasaš áigái Eanodaga gielddaviesus ja gieldda internet-siidduin https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Vireilla/KILPISJAumlRVI_korttelien_9_ja_10_asemak(6682)

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 11.11.2022 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.


  Valmisteluvaihe - 14.12.2021 - Valmis
  Vireilletulo - 3.11.2021 - Valmis

Kaava-aineistot