Hyppää sisältöön
  Vireilletulo   Valmisteluvaihe   Ehdotusvaihe (Käynnissä)

KILPISJÄRVI Saanajoen asemakaava

TUNNUS
ENODno-2022-78
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kilpisjärven kyläkeskuksen pohjoispäässä rajautuen etelässä olemassa olevaan asutukseen ja lännessä Kilpisjärveen.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa Kilpisjärvelle uusia rakennuspaikkoja vakituisen asumisen ja matkailun tarkoituksiin. Uudet rakennuspaikat tuovat helpotusta Kilpisjärven tonttipulaan ja tukevat alueen matkailun kehittämisedellytyksiä.


ASIAN KÄSITTELY

  Ehdotusvaihe - Käynnissä

Hallituksen päätöksenteko

Ehdotusvaiheen kuulutus

Kilpisjärven Saanajoen asemakaava; kaavaehdotus nähtäville / Gilbbesjávrri Sánajoga sajádatlávv; lávvaevttohus oaidnin láhkai

Kuulutusaika: 21.2.2024 - 22.3.2024

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärven Saanajoen asemakaavaehdotuksen MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtäville 21.2.2024 – 22.3.2024 väliseksi ajaksi Enontekiön kunnanvirastolla, Kilpisjärven koululla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 22.3.2024 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus bidjá Gilbbesjávrri Sánajoga sajádatlávvaevttohusa oaidnin láhkai EHL 65 § ja EHÁ 27 § mielde oaidnin láhkai 21.2.2024 – 22.3.2024 gaskasaš áigái Eanodaga gielddaviesus, Gilbbesjávrri skuvllas ja gieldda internet-siidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 22.3.2024 čujuhusain: Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

 


  Valmisteluvaihe - Valmis

Hallituksen päätöksenteko

Valmisteluvaiheen kuulutus

Kilpisjärvi, Saanajoen asemakaava; kaavaluonnos nähtäville / Gilbbesjávri, Sánájoga sajádatlávva; lávvahámus oaidnin láhkai

Kuulutusaika: 9.5.2023 - 9.6.2023

Kunnanhallitus asettaa Kilpisjärven Saanajoen asemakaavan kaavaluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 9.5. – 9.6.2023 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 9.6.2023 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi . Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus ásaha Gilbbesjávrri Sánajoga sajádatláva lávvahápmosa oaidnin láhkai EHL 62 § ja EHL 30 § mielde 9.5. – 9.6.2023 gaskasaš áigái. Lávvahámus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddadálus ja gieldda neahttasiidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 9.6.2023 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi. Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.


  Vireilletulo - Valmis