Hyppää sisältöön
  Vireilletulo   Valmisteluvaihe (Käynnissä)

HETTA asemakaavan muutos, kortteli 71

TUNNUS
ENODno-2023-324
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen

Sijainti

Kaava-alue sijaitsee Ounasjärven rannalla Hetan kirkonkylän itäosassa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uutta pienimuotoista matkailupalvelurakentamista Hettaan. Lisäksi kaavoitettavan alueen käyttötarkoitusmerkintöjä sekä rajoja muutetaan vastaamaan olemassa olevaa tilannetta.

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. Kaavamuutoksen hakijat ovat sitoutuneet maksamaan kaavamuutoksen kustannukset.


ASIAN KÄSITTELY

  Valmisteluvaihe - Käynnissä

Hallituksen päätöksenteko

Valmisteluvaiheen kuulutus

Hetan asemakaavan muutos, kortteli 71; kaavaluonnos nähtäville / Heahtá sajádatláva nuppástus, goartil 71; lávvahámus albmosii

Kuulutusaika: 14.2.2024 - 15.3.2024

Kunnanhallitus asettaa Hetan korttelin 71 asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 14.2.2024 - 15.3.2024 väliseksi ajaksi.

Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 15.3.2024 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus ásaha Heahtá goartila 71 sajádatláva nuppástushápmosa albmosii EHL 62 §:a ja EHÁ 30 §:a mielde 14.2.2024 - 15.3.2024 gaskasaš áigái.

Lávvaevttohus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddaviesus ja gieldda internetsiidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 14.2.2024 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.


  Vireilletulo - Valmis

Hallituksen päätöksenteko

Vireilletulokuulutus

Hetan asemakaavan muutos kortteli 71; kaavamuutos vireille / Heahtá sajádatláva nuppástus koartil 71; lávvanuppástus johtui

Kuulutusaika: 7.12.2023 - 8.1.2024

Enontekiön kunta kuuluttaa Hetan asemakaavan korttelin 71 muutoksen vireille.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 7.12.2023 alkaen.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Eanodaga gielda gulaha, ahte Heahtá sajádatláva koartila 71 nuppástus biddjo johtui.

Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána, mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 7.12.2023 rájes.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.