Hyppää sisältöön
  Vireilletulo   Valmisteluvaihe (Käynnissä)

HETTA Lämpölaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos

TUNNUS
ENODno-2023-185
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Hetan kyläkeskuksessa ja käsittää mm. koulukeskuksen, kirkon ja urheilukentän alueet.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden lämpölaitoksen rakentaminen Hettaan. Lisäksi kirkon, päiväkodin ja koulun tontin käyttötarkoitusmerkintöjä sekä rajoja olisi tarkoitus muuttaa vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Asemakaavatyössä tarkastellaan myös urheilukentän aluerajausta sekä kuntoradan linjausta.


ASIAN KÄSITTELY

  Valmisteluvaihe - Käynnissä

Valmisteluvaiheen kuulutus

Hetan lämpölaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos; kaavaluonnos nähtäville  / Heahtá liggenlágádusa sajádatlávva ja sajádatláva nuppástus; lávvahámus albmosii

Kuulutusaika: 14.2.2024 - 15.3.2024

Kunnanhallitus asettaa Hetan lämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 § mukaisesti 14.2.2024 – 15.3.2024 väliseksi ajaksi.

Kaavaluonnos on nähtävillä Enontekiön kunnanvirastolla ja kunnan internet sivulla.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää kirjallisena viimeistään 15.3.2024 osoitteella: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköisesti: kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Gielddaráđđehus ásaha Heahtá liggenlágádusa sajádatláva ja sajádatláva nuppástushápmosa albmosii EHL 62 §:a ja EHÁ 30 §:a mielde 14.2.2024 – 15.3.2024 gaskasaš áigái.

Lávvaevttohus lea oaidnin láhkai Eanodaga gielddaviesus ja gieldda internetsiidduin.

Vejolaš oaiviliid ja muittuhusaid galgá guođđit čálalaččat maŋimustá 15.3.2024 čujuhusain:  Eanodaga gielda, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje elektrovnnalaččat: kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

 


Hallituksen päätöksenteko

  Vireilletulo - Valmis

Hallituksen päätöksenteko

Vireilletulokuulutus

Hetan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen, lämpölaitos; kaavamuutos vireille / Heahtá sajádatlávva ja sajádatláva nuppástus, liggenrusttet; lávvanuppástus johtui

Kuulutusaika: 8.11.2023 - 8.12.2023

Enontekiön kunta kuuluttaa Hetan lämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 8.11.2023 alkaen.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Eanodaga gielda gulaha, ahte Heahtá liggenrusttega sajádatlávva ja sajádatláva nuppástus vulget johtui.

Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána,

mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 8.11.2023 rájes.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.