Hyppää sisältöön
  Vireilletulo

HETTA Lämpölaitoksen asemakaava ja asemakaavan muutos

TUNNUS
ENODno-2023-185
YHTEYSHENKILÖ
Kai Takkunen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Hetan kyläkeskuksessa ja käsittää mm. koulukeskuksen, kirkon ja urheilukentän alueet.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden lämpölaitoksen rakentaminen Hettaan. Lisäksi kirkon, päiväkodin ja koulun tontin käyttötarkoitusmerkintöjä sekä rajoja olisi tarkoitus muuttaa vastaamaan olemassa olevaa tilannetta. Asemakaavatyössä tarkastellaan myös urheilukentän aluerajausta sekä kuntoradan linjausta.


ASIAN KÄSITTELY

  Vireilletulo - Valmis

Vireilletulokuulutus

Hetan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen, lämpölaitos; kaavamuutos vireille / Heahtá sajádatlávva ja sajádatláva nuppástus, liggenrusttet; lávvanuppástus johtui

Kuulutusaika: 8.11.2023 - 8.12.2023

Enontekiön kunta kuuluttaa Hetan lämpölaitoksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

jossa esitetään kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen on nähtävänä kunnanvirastolla ja kunnan internet sivuilla 8.11.2023 alkaen.

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, puh. 040 571 6537 tai kai.takkunen@enontekio.fi.

 

Eanodaga gielda gulaha, ahte Heahtá liggenrusttega sajádatlávva ja sajádatláva nuppástus vulget johtui.

Eanageavahan- ja huksenlága 63 §:a mieldásaš oassálastin- ja árvvoštallanplána,

mas ovdanbuktojit lávvameannudeapmi ja osolaččaid vejolašvuohta oassálastit lávvaráhkadeapmái,  lea oaidnin láhkai gielddaviesus ja gieldda internet siidduin 8.11.2023 rájes.

Lassidieđuid addá eanangeavahusinšenevra Kai Takkunen, t. 040 571 6537, kai.takkunen@enontekio.fi.

 


Hallituksen päätöksenteko